Konzultanti se specializací na
právo ekonomiku zakládání fondů wealth management nástupnictví
v České republice i v zahraničí

North Rock je nově založená poradenská společnost, která se zaměřuje na tvorbu bespoke investičních struktur pro klienty, kteří již investovali, nebo zamýšlejí investovat zejména, ale ne výlučně v segmentech nemovitostí, pohledávek, výroby a transportu energií, akvizic, investic do technologických firem a mnoha dalších, a taktéž pro klienty, kteří své investiční portfolio chtějí konsolidovat a dále spravovat jako rodinný majetek mechanismy západního střihu. Zároveň je konzultantem pro obě strany B2G struktur a potenciálních PPP projektů jako dostupné bydlení, financování výstavby dálnic, železnic, energetiky, optických sítí a podobně.

Společnost založili partneři, jejichž zkušenosti zahrnují oblast investičního bankovnictví a související problematiku, práva, finančního či exekutivního řízení a corporate governance. Společnost je tak schopna dodat na míru vytvořená řešení, která klientům zajistí vytvoření nejvhodnějšího modelu se zvážením role kapitálu i dluhů, řízení investic, případného výhledu dalšího, často kolektivního investování.

Partneři North Rock jsou taktéž spolutvůrci legislativy a standardů v oblasti investičních fondů, zároveň obsluhují mnoho významných klientů, pro které vytvořili desítky investičních struktur v objemu přesahujícím 50 miliard Kč.

Zkušenosti partnerů

Ing. Martin Hanzlík, LL.M.

Mgr. Vlastimil Bijota

Mgr. Adam Świerczek

Ing. Jan Pekař, CFA, MBA

Poslechněte si podcast

Napsali o nás

Tvorba webových stránek: Webklient